โดยยังคงรักษาบทบาทในฐานะศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศที่สำคัญ

โดยยังคงรักษาบทบาทในฐานะศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศที่สำคัญ

ราคาที่อยู่อาศัยซึ่งลดลงน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ในปี 2020 ในแง่ของราคาเฉลี่ยต่อปีได้เพิ่มขึ้นประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์ ณ เดือนพฤศจิกายน 2021อย่างไรก็ตาม ความสมดุลของความเสี่ยงจะเอียงไปทางขาลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาด ซึ่งรวมถึงการระบาดในท้องถิ่นที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นไปได้ว่าเกิดจากสายพันธุ์ใหม่ อาจนำไปสู่การเริ่มต้นใหม่ช้าลงในการไหลเวียนของผู้คน และทำให้การฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชนอ่อนแอลงไปอีก 

การฟื้นตัวทั่วโลกที่ช้ากว่าที่คาดไว้และการหยุดชะงักอย่างต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

อาจทำให้การไหลเวียนของสินค้าลดลงและทำให้การฟื้นตัวหยุดชะงัก การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของภาวะเสี่ยง Preemia ทั่วโลกและการเข้มงวดอย่างไร้ระเบียบในนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจก้าวหน้าที่สำคัญอาจส่งผลกระทบต่อการไหลเวียนของเงินทุน 

อย่างไรก็ตาม นโยบายกันชนที่เพียงพอและสถานะภายนอกที่แข็งแกร่งควรช่วยลดผลกระทบด้านลบต่อเสถียรภาพทางการเงินและการเติบโตทางเศรษฐกิจ: ทุนสำรองทางการคลังและอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 30 และ 135 เปอร์เซ็นต์ของ GDP ตามลำดับ ณ เดือนพฤศจิกายน 2021การประเมินคณะกรรมการบริหารในการสรุปข้อหารือข้อ IV ปี 2022 กับเขตบริหารพิเศษฮ่องกง กรรมการบริหารได้รับรองการประเมินพนักงานดังนี้:แนวโน้ม เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจากการตอบสนองนโยบายที่รวดเร็วและกล้าหาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระตุ้นทางการคลังจำนวนมาก 

ภาคการเงินยังคงมีความยืดหยุ่นจากนโยบายกันชนที่สำคัญ สถานะภายนอกที่แข็งแกร่ง

 และกรอบสถาบันที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวยังไม่สมดุลกับการชะลอตัวของการบริโภคภาคเอกชน การฟื้นตัวของเศรษฐกิจคาดว่าจะดำเนินต่อไปในปี 2565 โดยมีการส่งต่อจากอุปสงค์ของภาครัฐไปสู่ภาคเอกชน อำนวยความสะดวกด้วยการรวมบัญชีทางการคลังในระดับปานกลางและการเปิดพรมแดนอีกครั้งอย่างค่อยเป็นค่อยไปความเสี่ยง ความสมดุลของความเสี่ยงจะเอียงไปด้านลบ ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดอาจทำให้การเริ่มต้นใหม่ในการไหลของผู้คน 

การฟื้นตัวทั่วโลกที่ช้ากว่าที่คาดไว้และการหยุดชะงักอย่างต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกอาจทำให้การไหลเวียนของสินค้าลดลงและทำให้การฟื้นตัวหยุดชะงัก การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของภาวะเสี่ยง Preemia ทั่วโลก นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นอย่างไร้ระเบียบในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจก้าวหน้าที่สำคัญ การแก้ไขตลาดที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ 

ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ทวีความรุนแรงขึ้น และการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นของตลาดต่อสถานะของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงในฐานะศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศที่สำคัญอาจส่งผลกระทบต่อ 

การไหลเวียนของเงินทุน ในทางกลับกัน การเปิดพรมแดนใหม่เร็วกว่าที่คาดไว้และการฟื้นตัวของโลกและการพัฒนาพื้นที่ Greater Bay สามารถปรับปรุงแนวโน้มการเติบโตได้นโยบายการคลัง. นโยบายการคลังควรสนับสนุนการฟื้นตัวต่อไปโดยการกลับสู่งบประมาณสมดุลอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในขณะที่เน้นในระยะใกล้ในการให้การสนับสนุนที่ตรงเป้าหมายยิ่งขึ้นสำหรับครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ผู้ว่างงาน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> เว็บแทงบอล / ดัมมี่ออนไลน์